WACHTPOST 13

Wachtpost 13 is een bevrijdingsorkest, Harmonie & Fanfare. Dit orkest is ontstaan bij de herdenkingsactiviteiten van de bevrijding van Bergen op Zoom rond 5 mei 2007. De vraag was of we konden zorgen voor muzikale ondersteuning bij een bezoek van een Canadese delegatie aan onze stad.
Deze vraag kwam op maandag en op woensdag stond er een orkest klaar om de volksliederen te spelen en de Last Post. Deze band bestond uit, in de haast opgebelde, bevriende muzikanten van diverse pluimage.
Het orkest had toen nog geen naam.
Dit optreden was aanleiding om van het orkest een blijvende aangelegenheid te maken. Meer muzikanten werden gezocht en een officiële naam werd bedacht.
Wachtpost 13 was geboren.

Acte de Présence

Uit de archieven blijkt dat vlak na de bevrijding diverse feesten, defilés en muzikale happenings spontaan werden georganiseerd. Een van die activiteiten was een rondgang van muzikanten door het centrum van Bergen op Zoom. Deze gebeurtenissen van toen waren ons tot voorbeeld. Elk jaar treden we op, op 5 mei (nationale bevrijding) en op 27 oktober (bevrijding van Bergen op Zoom).
Ook bij speciale gelegenheden, waarbij vaak bezoekers uit Canada aanwezig zijn, geven we acte de présence.

op naar 80 jaar bevrijding

Een speciale gelegenheid was de viering van 70 jaar bevrijding van Bergen op Zoom in 2014. Hierbij werd het orkest uitgebreid met nog meer muzikanten uit verschillende muziekgezelschappen en harmonieën die de gemeente Bergen op Zoom rijk is. Dat jaar liep de harmonie, met 70 muzikanten, mee met het grote historische defilé. Wachtpost 13 XXL was geboren.
’s Avonds trad de Wachtpost 13 Big Band op. Een bigbandformatie bestaande uit leden van de harmonie die de focus legden op het maken van bigbandmuziek uit die tijd, aangevuld met een charmezanger/ crooner en drie zangeressen: The Maple Leaf Babes.
Afgelopen jaren zijn we druk bezig geweest met uitbreiding en verfijning van het repertoire. Wij musiceren marsmuziek, lopend op straat, en bigbandmuziek uit de jaren ’40 en ’50, gestoken in kleding van die tijd. Nostalgie dus.
Ook zijn we bezig geweest met verdere uitbreiding van het orkest met muzikanten uit de regio. (Wachtpost 13 XXXL)
In 2019 hebben wij het 75-jarig jubileum van de bevrijding van de Brabantse Wal, dit zijn de gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom en Steenbergen, muzikaal ondersteund. Momenteel maken wij ons op voor de festiviteiten rond de 80-jarige bevrijding van Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen.


Wij vieren de bevrijding, Peet Bakx

Peet Bakx

Voorzitter, Marsleider

Meike Warmoeskerken

Dirigent

Kees van Gent

Arrangeur, repetitor

Contact

 
Adres

Statietjalk 23

4617GN Bergen op Zoom

 
E-mail
 
Telefoon