ABOUT USWij geloven dat onze vormgeving betekenisvol is vanwege de bedachtzaamheid

van de maker erachter.

We believe that our design is meaningful because of the thoughtfulness from the maker behind it.

Peet Bakx, Grafisch Vormgever. Leerde het vak op het Grafisch Lyceum in Eindhoven. Vakman in hart en nieren en ruim 25 jaar allround zelfstandig reclameman die alle facetten van het vak beheerst. In zijn reclamestudio te Bergen op Zoom, op De Bergse Plaat wordt zowel visuele expressie, creativiteit als commercie nagestreefd in presentatie van tekst en beeld.


Reeds vele jaren beheerst hij ook het ‘Digital Painting’, schilderen/illustreren m.b.v. de computer. Volgens Peet erg uitdagend en met een bont palet aan mogelijkheden. Hij wil het liefst zichzelf én de computer tot het uiterste drijven! Daarbij worden diverse onderwerpen aangesneden, zowel Commercieel, Non Profit als Vrij werk.


Het is werk, geïnspireerd door beelden en emoties van Bergen op Zoom en omgeving. Het ene werk is stil, subtiel, zelfs sereen, het ander uitbundig en krachtig.


We leveren ook Artwork/Ideeën in opdracht voor bedrijven, instellingen en particulieren. Artwork wat in overeenstemming met u gemaakt wordt. Neem contact met ons op en wij komen vrijblijvend bij u langs.

Peet Bakx Graphics is onderdeel van Bakx Reclamestudio te Bergen op Zoom.


Op deze site zijn diverse voorbeelden te zien, maar om een goede indruk te krijgen bent te allen tijde welkom op onze studio. Ik kan u diverse voorbeelden laten zien van gemaakt werk en ook hoe dat gemaakt wordt. Belt u even van te voren?Peet Bakx, Graphic Designer. Learned the trade at the Grafisch Lyceum in Eindhoven. Craftsman in heart and soul and more than 25 years all-round independent advertising man who masters all facets of the trade.

In his advertising studio in Bergen op Zoom, on De Bergse Plaat, visual expression, creativity and commerce are pursued in the presentation of text and images.


For many years he has also mastered "Digital Painting", painting / illustrating by means of the computer. According to Peet this is very challenging and with a colorful palette of possibilities. He prefers to push himself and the computer to the limit! Various topics are addressed, including Commercial, Non Profit and Free work. 


It is work, inspired by images and emotions of Bergen op Zoom and its surroundings. One work is quiet, subtle, even serene, the other exuberant and powerful.


We also supply Artwork / Ideas on behalf of companies, institutions and individuals. Artwork that is made in accordance with you. Contact us and we will visit you without obligation. Peet Bakx Graphics is part of Bakx Reclamestudio in Bergen op Zoom.


Various examples can be seen on this site. You are always welcome at our studio. I can show you various examples of work made and how it is made. Please call in advance?